Back to Top
 1. Ložišta i gorionici na biomasu

  + Visok stepen iskorišćenja!

  + Snage do 50 MW.

  + Moguća laka nadogradnja starih gasnih postrojenja.

 2. Rotacione sušare za biomasu

  + Visok stepen iskorišćenja!

  + Snage do 50 MW.

  + Moguća laka nadogradnja starih gasnih postrojenja.

 3. Energija iz biomase

  Proizvodnja električne, toplotne i rashladne energije iz biomase

  Za sagorevanje se može koristiti širok spektar matetrijala koji potiču kao ostaci iz:

  + šumarstva i drvne industrije

  + ratarstva, voćarstva, vinogradarstva

  + prehrambene industrije

  + tova pernatih životinja

  + komunalnog otpada

 4. Stočna hrana od ambrozije

  Oprema koja trošak pretvara u dobit

  Ambrozija je veoma rasprostranjena biljka koja je jak alergen i smatra se ekonomski štetnom i invazivnom biljkom koja se više ili manje organizovano suzbija. Mi smo razvili tehnologiju komom je moguće ovu biljku koristiti u ishrani stoke čime će njeno suzbijanje postati ekonomski isplativo

 5. KIP Vage

  KIP platforma + vaga

  Upotrebom naših petentiranih kip vaga uštedite prostor
  i prevaziđite nedostatke klasičnog merenja i
  pretovara robe na dva mesta

 6. Komunalna infrastruktura

  Oprema i delovi

  + Prečišćavanje otpadnih voda

  + Muljne pumpe

  + Zbrinjavanje komunalnog otpada

  + Odlivci: šaht poklopci, livene klupe, kandelaberi, slivnici i sl.